Psikoterapiler

Danışanlarıma etkin bir şekilde uygulayabildiğim psikoterapiler şunlardır:

 

 

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)

Geleneksel davranış terapisi ve bilişsel davranışçı terapiden köken alan eylem odaklı bir psikoterapi yaklaşımdır. Bireylerin psikolojik esneklik geliştirirken kişisel değerleriyle tutarlı şekilde yaşamalarına ve davranmalarına yardımcı olmak için farkındalık becerilerini öğretir. Danışanlar, içsel duygularından kaçınmayı, inkar etmeyi ve bunlarla mücadele etmeyi bırakmayı öğrenirler ve bunun yerine, bu daha derin duyguların, yaşamlarında ilerlemelerini engellememesi gereken belirli durumlara uygun tepkiler olduğunu kabul ederler. Bu anlayışla danışanlar, yaşamlarında neler olup bittiğine ve bu konuda nasıl hissettiklerine bakılmaksızın sorunlarını ve zorluklarını kabul etmeye ve davranışlarında gerekli değişiklikleri yapmaya başlarlar.

Kabul ve Kararlılık Terapisi sınav kaygısı, sosyal fobi, kaygı bozuklukları, depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk ve psikoz tedavisine yardımcı olmak için etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca kronik ağrı, madde kötüye kullanımı ve diyabet gibi tıbbi durumların tedavisine yardımcı olmak için kullanılabilmektedir.

 

 

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), depresyon, kaygı bozuklukları, evlilik sorunları, yeme bozuklukları gibi bir dizi sorun için etkili olduğu kanıtlanmış bir psikolojik tedavi şeklidir. Çok sayıda araştırma çalışması, BDT’nin işlevsellik ve yaşam kalitesinde önemli iyileşmelere yol açtığını göstermektedir. Birçok çalışmada, BDT’nin diğer psikolojik terapi veya psikiyatrik ilaçlar kadar veya onlardan daha etkili olduğu gösterilmiştir. Gerçekten de BDT, geliştirilen yöntemlerin değişim oluşturduğuna dair çok sayıda bilimsel kanıtın bulunduğu bir yaklaşımdır. Bu açıdan BDT, diğer birçok psikolojik tedavi biçiminden farklıdır.

Depresyon, anksiyete bozuklukları, fobiler, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları, Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), Madde kullanım bozuklukları, bipolar bozukluk, Şizofreni, cinsel bozukluklarda güvenli ve etkili biçimde kullanılabilir.

 

 

EMDR- Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme

Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR- Eye movement desensitization and reprocessing) terapisi bireylerin yaşamış oldukları travmaların (olumsuz yaşantılar) etkilerinden ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak amacıyla göz hareketleri, ses ve dokunma gibi duyusal girdileri kullanan bir nispeten yeni çok etkili bir psikoterapi tekniğidir. EMDR’ın, olumsuz yaşantıların kişiler üzerindeki etkisi ile oluşan olumsuz duygusal süreçleri ortadan kaldırmak ve olumsuz yaşantılarla ilgili anıları ve duyguları yeniden programlamak için kullanıldığını söylenebilir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız…. 

 

 

 

Cinsel Terapi

 

Aile ve Çift Terapisi

error: Kopyalanmaya karşı korumalıdır !!
İletişime geç
İletişime geç
Merhaba