Sözel Sunumlar

 

Önemli kongrelerde sunulmuş sözel sunumlarının bir kısmında buradan ulaşabilirsiniz:

İbrahim Gündoğmuş, Şükran Tekin, Azize Beril, Özcan Uzun “Impact of COVID-19 Infection on Anxiety, Depression, and Stress In Physicians and Nurses” Turkish Association for Psychopharmacology International Update Symposium 2021

Azize beril Taşcı, İbrahim Gündoğmuş, Abdullah Bolu, Kamil Nahit Özmenler “İki Uçlu Bozukluk Hastalarında Duygudurum Dengeleyici Tedavi Değişikliklerinin Nedenlerinin Araştırılması: Ön Çalışma” 5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi 2020

Şükran Yırtımcı, İbrahim Gündoğmuş, Bahar Yeşil Örnek, Özcan Uzun ” Psikolojik Yardım Arama Tutumları Ölçeği Türkçe Formu Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması” 5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi. 2020

İbrahim Gündoğmuş, Mehmet Sinan Aydın “Yaygın Anksiyete Bozukluğu Hastalarında Suicid Girişimi ile İlişkili Üstbilişlerin İncelenmesi”  2. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi. 2020

Abdullah Akgün, İbrahim Gündoğmuş, Ayşegül Taşdelen Kul, Taner Öznur “Yalnızlık Tercihi Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması” 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi.2019

İbrahim Gündoğmuş, Yasemin Erken, Duygu Fadıloğlu et al. Bipolar Affektif Bozuklukta Tam kan Parametreleri Manik ve Depresif Dönemlerin İnflamatuar Süreçler Açısından Farkını Gösterebilir mi?” 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 2019

Seçil Özen, İbrahim Gündoğmuş “Ünı̇versı̇te Öğrencı̇lerı̇nde Bozulmuş Yeme Tutumu ve İ̇lı̇şkı̇lı̇ Faktörlerı̇n İ̇ncelenmesı̇” 7th International Medicine and Health Sciences Researches Congress/ 7. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi. 2021

2017 06.10.2017, ‘TMS’nin depresyonda kullanımı’, 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bursa-Türkiye

2018 21.03.2018, ‘Trankraniyel Manyetik Uyarım (rTMS) ve Klinik Kullanımı’, Uzmanla Buluşma Sohbetleri, Psikoterapi Enstitüsü İstanbul Anadolu Şubesi

2018 08.05.2018, ‘EMDR Tedavisi ve Bir Vakanın Tedavi Süreci’, Uzmanla Buluşma Sohbetleri, Psikoterapi Enstitüsü İstanbul Anadolu Şubesi

2018  Relationship of smartphone addiction with social network service and alexithymia, Ayhan Algül, İbrahim Gündoğmuş, 10th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya-Turkey (2018) Oral Research Presentations, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 28:sup1, 1-73, DOI: 10.1080/24750573.2018.1464273

2019  Investigation of the effect single session of “Flash Technique” at a group. Alisan Burak Yasar Ibrahim Gundogmus Anil Gündüz Emre Konuk Conference: 11th International Congress on Psychopharmacology & 7th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology April 2019 DOI: 10.13140/RG.2.2.36473.01129

 

error: Kopyalanmaya karşı korumalıdır !!
İletişime geç
İletişime geç
Merhaba