Sunumlar

 

Önemli kongrelerde sunulmuş poster sunumlarının bir kısmında buradan ulaşabilirsiniz:

 

 • İbrahim Gündoğmuş, Abdullah Akgün, Ayşegül Taşdelen Kul et al. “Mizofoni tedavisinde yeni bir tedavi seçeneği olarak EMDR’nin etkinliği: Olgu sunumu” 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi (UPK) 2019
 • Yasemin Tokmak, Duygu Fadıloğlu, İbrahim Gündoğmuş. “Pali*****n pal***t Kullanımına Bağlı Gelişen Anjiyoödem Olgusu”  23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu (YT-KES)
 • Azize Beril taşcı, İbrahim Gündoğmuş, Abdullah Bolu. “Ola*****n ile İlişkili Pretibial Ödem ve Tromboflebit: Olgu Sunumu” 23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu (YT-KES)
 • Duygu Fadıloğlu, Yasemin Tokmak,  İbrahim Gündoğmuş “Metokl****d Kullanımı Sonrası Gelişen Akut Distoni Olgusu” 23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu (YT-KES)
 • Cansu ünsal, İbrahim Gündoğmuş, Hüseyin Uçar et al. “Flu****n Tedavisine Bağlı Saç Dökülmesi: Bir Olgu Sunumu” 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi (UPK)
 • Derya Kaymak Polat, ibrahim Gündoğmuş, Abdullah Akgün, Abdullah Bolu. “Essi******m ve Paro****n Kullanımı ile İlişkili Açı Kapanması Glokomu: Olgu Sunumu.” 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi (UPK)
 • Şükran Tekin, İbrahim Gündoğmuş, Kamil Nahit Özmenler. ” Herediter Motor ve Duysal Nöropati ve Psikoz Birlikteliği: Nadir görülen bir olgu” 24. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu (YT-KES)
 • Mikail Burak Aydın, İbrahim Gündoğmuş, Azize Beril Taşcı,  et al. “Severe Urinary Retention in a Young Female Patient Using Dul*****e A Case Report” 11th International Congress on Psychopharmacology & 7th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology 2019
 • Azize Beril Taşcı, İbrahim Gündoğmuş, Ayşegül Taşdelen Kul. “Psikiyatrik Belirtilerle Başlayan ve Konversiyon Tanısıyla Takip Edilen Bir Creutzfeld-Jakob vakası” 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi
 • Özgür Maden, Mustafa İspir, İbrahim Gündoğmuş, Ayhan Algül and Servet Ebrinç ‘Does Esci****m Cause Amenorrhea? The Role of Increased Level of ACTH’ “9th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology.” Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 27.sup1 (2017):100-101.
 • İbrahim Gündoğmuş, Mustafa İspir, Ayhan Algül and Servet Ebrinç ‘Mian****n-Induced Periorbital Edema: A Case Report’ “9th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology.” Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 27.sup1 (2017):119-120.
 • İbrahim Gündoğmuş, Osman Bakkal, Ayhan Algül and Servet Ebrinç ‘A Case of Olan*****e-Induced Tardive Dyskinesia with Dramatic Evolution in a Week’ “9th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology.” Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 27.sup1 (2017):122-123.
 • Abdulkadir Karagöz, İbrahim Gündoğmuş, Hakan Kullakçı, Özgür Maden, Ayhan Algül and Servet Ebrinç ‘Dulo****e-Induced Manic Switch: A Case Report’ “9th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology.” Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 27.sup1 (2017):123-124.
 • Mustafa İspir, İbrahim Gündoğmuş, Özgür Maden, Ayhan Algül and Servet Ebrinç ‘Vort*****e And Generalized Acute Urticaria: A Case Report’ “9th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology.” Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 27.sup1 (2017):127.
 • Murat Kıyançiçek, İbrahim Gündoğmuş, Özgür Maden and Ayhan Algül ‘Olan****e-Induced Facial Edema: A Case Report’ “9th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology.” Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 27.sup1 (2017):128-129.
 • Osman Bakkal, İbrahim Gündoğmuş, Özgür Maden, Ayhan Algül and Servet Ebrinç ‘Venla*****e-Induced Prostatism: A Case Report’ “9th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology.” Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 27.sup1 (2017):147.
 • İbrahim Gündoğmuş, Mustafa İspir, Özgür Maden, Ayhan Algül and Servet Ebrinç ‘Aripi****e-Induced Sialorrhea Responsive to Amitriptyline Treatment’ “9th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology.” Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 27.sup1 (2017):148.
 • İbrahim Gündoğmuş, Mustafa İspir, Özgür Maden, Ayhan Algül and Servet Ebrinç ‘’ Travma Sonrası Dissosyatif Psikoz: Olgu Sunumu’’ ‘’3. EMDR Sempozyumu’’ Poster sunumu.
 • Özgür Maden, İbrahim Gündoğmuş, Murat Kıyançiçek, Ayhan Algül and Servet Ebrinç ‘Sert****e bağlı doz bağımlı Rash: Olgu Sunumu’ 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Poster Sunumu, Türk Psikiyatri Dergisi, 28 Ek 2 (2017):86
 • İbrahim Gündoğmuş, Murat Kıyançiçek, Ayhan Algül and Servet Ebrinç ‘Essita*****a bağlı gelişen buruksim ve dental fraktur: Olgu Sunumu’ 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Poster Sunumu, Türk Psikiyatri Dergisi, 28 Ek 2 (2017):118
 • İbrahim Gündoğmuş, Pınar Demir Gündoğmuş and Ayhan Algül ‘ Tek Doz Mira****in Kullanımına Bağlı Semptomatik Bradikardi; Olgu Sunumu’ 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Poster Sunumu, Türk Psikiyatri Dergisi, 28 Ek 2 (2017):120
 • Abdulkadir Karagöz, İbrahim Gündoğmuş, Ayhan Algül and Servet Ebrinç ‘Ago*****n İlişkili Alopesi; Vaka sunumu’ 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Poster Sunumu, Türk Psikiyatri Dergisi, 28 Ek 2 (2017):122
 • Murat Kıyançiçek, İbrahim Gündoğmuş, Ayhan Algül and Servet Ebrinç ‘Olan****nden Arip******e Direkt Geçiş’, 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Poster Sunumu, Türk Psikiyatri Dergisi, 28 Ek 2 (2017):126
 • İbrahim Gündoğmuş, Ayhan Algül, Abdulkadir Karagöz and Murat Kıyançiçek. PDW and RDW are new parameters for bipolar subtypes and unipolar depression. 10th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya-Turkey (2018) Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 28:sup1, 1-73.
 • İbrahim Gündoğmuş, Ayhan Algül, and Abdulkadir Karagöz. Risp******e-induced pretibial oedema: a case report.10th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya-Turkey (2018) Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 28:sup1, 1-73.
 • İbrahim Gündoğmuş, Ayhan Algül, and Abdulkadir Karagöz. Fluo*****e-induced symptomatic hyponatremia in the young woman: a case report.10th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya-Turkey (2018) Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 28:sup1, 1-73.
 • İbrahim Gündoğmuş, Ayhan Algül, and Abdulkadir Karagöz. As a psychiatric emergency, metoc*******e-induced oculogyric crisis: a case report.10th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya-Turkey (2018) Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 28:sup1, 1-73.
 • İbrahim Gündoğmuş, Ayhan Algül, and Abdulkadir Karagöz. Sert******e-induced hair loss: a case report.10th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya-Turkey (2018) Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 28:sup1, 1-73.
 • İbrahim Gündoğmuş, Ayhan Algül, and Abdulkadir Karagöz. Effect of vort******e on cognitive functioning: a case report.10th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya-Turkey (2018) Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 28:sup1, 1-73.
 • İbrahim Gündoğmuş, Ayhan Algül, and Abdulkadir Karagöz. Improvement of auditory hallucinations with rTMS: a case report.10th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya-Turkey (2018) Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 28:sup1, 1-73.
 • İbrahim Gündoğmuş, Ayhan Algül, and Abdulkadir Karagöz. Sul******e-induced prostatism in young patient: a case report.10th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya-Turkey (2018) Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 28:sup1, 1-73.
 • İbrahim Gündoğmuş, Ayhan Algül, and Abdulkadir Karagöz. First-episode psychosis-induced withdrawal of preg******n abuse: a case report.10th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya-Turkey (2018) Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 28:sup1, 1-73.
 • İbrahim Gündoğmuş, Ayhan Algül, and Abdulkadir Karagöz. First manic episode in a 77-year-old man after sert*****e use: a case report.10th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya-Turkey (2018) Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 28:sup1, 1-73.
 • İbrahim Gündoğmuş, Ayhan Algül, and Abdulkadir Karagöz. Recurrent transcranial magnetic stimulation (rTMS) activity in treatment-resistant obsessive-compulsive disorder: a case report.10th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya-Turkey (2018) Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 28:sup1, 1-73.
 • İbrahim Gündoğmuş, Ayhan Algül, and Abdulkadir Karagöz. Ris******ne-induced pretibial oedema: a case report.10th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya-Turkey (2018) Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 28:sup1, 1-73.
 • İbrahim Gündoğmuş, Ayhan Algül, and Abdulkadir Karagöz. Treatment with rTMS in a patient with treatment-resistant obsessive-compulsive disorder: a case report.10th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya-Turkey (2018) Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 28:sup1, 1-73.
 • İbrahim Gündoğmuş, Ayhan Algül, and Abdulkadir Karagöz. Deep brain stimulation (DBS) related depression: a case report. 10th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya-Turkey (2018) Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 28:sup1, 1-73.
error: Kopyalanmaya karşı korumalıdır !!
İletişime geç
İletişime geç
Merhaba